Informatie over de verschillende leningsvormen

Er zijn heel veel verschillende vormen van leningen mogelijk die allemaal over specifieke kenmerken beschikken. Een aantal belangrijke kenmerken zijn:

  • Duur
  • Rente
  • Maandtermijnen
  • Flexibiliteit
  • Aflossing

Er bestaan verschillende leningsvormen waaronder het doorlopend krediet, persoonlijke lening, minilening, hypothecaire lening. Ook kunt u geld lenen zonder bkr.

Duur

De duur van een lening kan sterk variëren. Een hypothecaire lening wordt over het algemeen gebruikt voor het financieren van de aankoop van een woning en beslaat daardoor een lange periode van meestal 30 jaar. Een minilening daarentegen wordt voor een zeer korte periode afgesloten, zoals 2 weken, om een kortdurend financieringstekort te overbruggen. Geld lenen kan met elke duur.

Rente

Bij het afsluiten van een lening kan er een mogelijkheid zijn om te kiezen tussen een vaste of variabele rente. Deze keuze geldt echter niet vanzelfsprekend voor elke lening aangezien bij een persoonlijke lening alleen met een vaste rente kan worden afgesloten en een doorlopend krediet alleen met een variabele rente. Hoe langer de rente bij een vaste rente “vast” wordt gezet hoe ongunstiger het rentepercentage wordt. U heeft dan wel de zekerheid van een vast rentepercentage en bent daardoor afgedekt voor een hogere rente in de toekomst.

Maandtermijnen

De hoogte van de maandtermijnen zijn afhankelijk van de duur, rentepercentage en aflossing van de lening. Bepaalde leningen hebben een vast maandbedrag en andere leningsvormen kunnen weer een variabel maandbedrag hebben, afhankelijk van het rentepercentage. Het maandbedrag kan ook varieren als er bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering of een goedkope WA verzekering is afgesloten.

Flexibiliteit

Er zijn leningsvormen waar alle componenten bij aanvang van de lening vaststaan en er weinig flexibiliteit bestaat. Ook kan het voorkomen dat versnelde aflossing niet boetevrij kan. Er zijn echter ook leningen met een hogere mate van flexibiliteit, zoals het opnemen en aflossen van bedragen bij een doorlopend krediet tot aan de kredietlimiet. Bij de een kan je snel geld lenen en bij de ander niet.

Aflossing

De hoogte van de aflossing kan vooraf bepaald worden, maar kan ook afhankelijk worden gesteld van het rentepercentage. Er zijn leningsvormen waar de maandtermijn een vast bedrag is. Hoe hoger de lening, hoe groter het rentedeel in de maandtermijn waardoor het gedeelte van de aflossing lager wordt. Hypothecaire leningen hebben tegenwoordig de vorm van een annuïteit. Hierdoor neemt ook de duur van de lening toe, want er wordt immers minder afgelost.