Hypothecaire lening

Een hypothecaire lening wordt afgesloten voor de aanschaf van een huis. Het huis dient dan als onderpand voor de kredietverstrekker voor het geval de maandelijkse betalingen van de hypotheek niet ontvangen worden. Elke maand wordt een rentebedrag, aflossing en overlijdensrisicoverzekering in rekening gebracht. De duur van een hypothecaire lening bedraagt normaliter 20 tot 30 jaar. Doordat er een hypotheek op een onderpand wordt gevestigd dient dit notarieel worden betekend wat tot extra kosten leidt. Er zijn veel verschillende vormen hypothecaire leningen:

  • Spaarhypotheek
  • Beleggingshypotheek
  • Annu├»teitenhypotheek
  • Lineaire hypotheek
  • Aflossingsvrije hypotheek
  • Levenhypotheek
  • Hybride hypotheek

Duur

De duur van een hypothecaire lening bedraagt meestal 20 tot 30 jaar doordat het overeen dient te komen met de levensduur van het aan te schaffen onderpand. Vaak houdt dit onderpand ook nog eens de waarde gedurende de looptijd van de lening, zodat de waarde van het onderpand al snel groter zal zijn dan de hoogte van de hypothecaire lening minus gedane aflossingen.

Rente

Indien het onderpand van de hypothecaire lening uw eigen woningen is kunt u de rentelasten als aftrekpost voor de inkomstenbelasting gebruiken. Hierdoor betaalt u netto vaak 58% van de rentelasten (afhankelijk van uw inkomen).

Maandtermijnen

De maandtermijn bij een hypothecaire lening is sterk afhankelijk van de soort hypotheek die is afgesloten. Bij een aflossingsvrije hypotheek met een vast rentepercentage zal de maandtermijn elke maand hetzelfde zijn doordat er niet wordt afgelost op de lening en het rentebedrag daardoor gelijk blijft. Bij een annuïteitenhypotheek betaalt u maandelijks een vast bedrag dat in de eerste jaren nagenoeg geheel bestaat uit rentebetalingen. Naarmate de looptijd van de annuïteitenhypotheek verstreken is zal het aflossingdeel steeds groter worden.

Flexibiliteit

De enige flexibiliteit die een hypothecaire lening biedt is het deel van de lening dat tussentijds gedurende de looptijd van de lening mag worden afgelost.

Aflossing

De hypothecaire lening wordt regulier voor een erg groot bedrag afgesloten. Maandelijks krijgt u een vaste aflossing in rekening bracht en bij vele hypothecaire leningen kunt u een deel boetevrij aflossen (meestal 10%). Indien u een groter gedeelte van de lening ineens wil aflossen moet u een boete betalen waarvan de hoogte afhankelijk is van de rente inkomsten die de kredietverstrekker zal gaan missen.