Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening is een weinig flexibele leningsvorm waarbij de duur, rente en aflossingen bij het afsluiten van de lening worden bepaald en daarna niet meer gewijzigd kunnen worden. Hierdoor weet u bij het aangaan van de lening precies waar u aan toe bent.

Duur

De duur van een persoonlijke lening wordt bij aanvang van de lening afgesproken en daarin kunnen geen wijzigingen meer worden gemaakt.

Rente

De persoonlijke lening kenmerkt zich door een vast maandbedrag en vaste looptijd, waardoor er sprake moet zijn van een vast rentepercentage. Bij een variabel rentepercentage zou ofwel het maandbedrag moeten fluctueren of de duur van de lening varieren, maar dat is dus niet het geval bij een persoonlijke lening. Hoe langer de duur van een lening hoe hoger het rentepercentage zal zijn dat u wordt aangeboden, want voor een langere termijn hanteert de kredietverstrekker een hogere renteopslag.

Maandtermijnen

De hoogte van de maandtermijnen bij een persoonlijke lening zijn afhankelijk van de hoogte van het rentepercentage en de duur van de lening. Aangezien beide bij aanvang van de lening worden afgesproken staan de maandtermijnen bij aanvang van de lening ook al vast. Maandelijks wordt voor de duur van de lening een vast maandbedrag bij u geïncasseerd.

Flexibiliteit

Bij een persoonlijke lening heeft u weinig flexibiliteit aangezien u het gehele bedrag ineens krijgt uitgekeerd en vanaf dat moment de maandtermijnen in rekening worden gebracht. De maandtermijnen kunnen niet tussentijds worden gewijzigd en extra aflossing kan vaak niet boetevrij plaatsvinden.

Aflossing

De maandtermijnen bij een persoonlijke lening bestaan uit een rentedeel en een aflossingsdeel. In het geval u een bedrag van € 60.000 wil lenen met een looptijd van 5 jaar dient u elke maand € 1.000 af te lossen naast het rentedeel van de lening. Bij een rente van bijvoorbeeld 5% betaalt u ook € 250 per maand voor het rentedeel.